Tin mới
BCTC giữa niên độ năm 2015 chưa cần áp dụng theo Thông tư 200
picture Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính chính thức ban hành Thông tư 75/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 của Thông tư 200/2014...
TKV cân đối lại kế hoạch sản xuất
picture Do tình hình tiêu thụ than trên thị trường có chiều hướng khó khăn, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị cân đối lại kế hoạch...
Cảnh báo & phòng chống virus mạng CryptoLocker
picture Virus trên đã tấn công xâm nhập vào một số máy tính tại văn phòng Công ty và đã khóa các định dạng file văn phải format...
Kỷ niệm trọng thể 125 năm Ngày...
Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn...
Quacontrol & Kho vận Đá Bạc giao...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
BCTC giữa niên độ năm 2015 chưa cần áp dụng theo Thông tư 200
Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính chính thức ban hành Thông tư 75/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 của Thông tư 200/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thông tin thay đổi viên chức quản lý tại Công ty
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol - mã CK VQC), xin công bố thông tin về việc thay đổi viên chức quản...
 Xem thêm
picture
VQC: Sửa lại báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol- Mã CK VQC) xin sửa lại báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015.
 Xem thêm
picture
VQC: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014, theo nghị quyết số: 365 /NQ-ĐHĐCĐ ngày...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng gửi toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty, tới các nhà đầu tư và các quý cổ...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin (Quacontrol- mã CK: VQC), gửi đến các Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm đến Báo cáo tài chính quý I năm 2015...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
HĐQT xin trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty nội dung chi tiết Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, 04 báo cáo, 05...
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol- mã cổ phiếu VQC) vừa ra thông báo về mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên năm 2014 ghi nhận kết quả hoạt động tích cực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ...
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture Quacontrol quyết nghị trả cổ tức năm 2011, mức 30% bằng...
picture TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - QUACONTROL
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...