Tin mới
Tiệc Tất niên 2015
picture Đã thành truyền thống, một nét văn hóa của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol), cứ mỗi dịp chuẩn bị đón...
Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII
picture Sáng 28/1/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội...
TKV: Vượt thách thức, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất
picture Năm 2015, trước nhiều khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân mỏ, cán bộ công nhân viên chức...
TKV Lo Tết chu đáo cho người lao...
Quacontrol đặt mục tiêu nâng cao...
VQC: Báo cáo tình hình quản trị...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015, như đính kèm theo.
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ ba- 2014
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (mã cổ phiếu VQC) xin trân trọng thông báo: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin...
 Xem thêm
picture
Điều kiện cử người đại diện tại DN Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ
Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố báo cáo tài chính quý III năm 2015
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố báo cáo tài chính quý III năm 2015, như đính kèm theo.
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2015 đã soát xét
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2015 (đã soát xét) như đính kèm theo.
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2015
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2015, như đính kèm theo.
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thông tin thay đổi Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty
Thực hiện quyết định số: 1418 /QĐ-TKV ngày 15/7/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than_khoáng sản Việt Nam. Ngày 16/7/2015, Hội đồng...
 Xem thêm
picture
VQC: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015, như đính kèm theo.
 Xem thêm
picture
VQC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin vừa ký quyết định số: 526/QĐ-HĐQT, ngày 16 tháng 6 năm 2015, về việc bổ nhiệm ông Nguyễn...
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture Quacontrol quyết nghị trả cổ tức năm 2011, mức 30% bằng...
picture TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - QUACONTROL
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...