Tin mới
BoA: Thông báo khóa đào tạo quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC...
picture Theo chương trình đào tạo năm 2016, Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 17 - 21...
BẢN TIN VINACOMIN NEWS (12-18/9)
picture Bản tin Vinacomin news, bản tin số 14
Nhập khẩu than, vượt lên 9,7 triệu tấn
picture Ba thị trường cung ứng than nhiều nhất cho Việt Nam là: Nga, cung ứng 2,8 triệu tấn, kim ngạch hơn 179 triệu USD; Trung...
BẢN TIN VINACOMIN NEWS (05 -11/9)
Trên 55.000 bài dự thi tìm hiểu 80...
BẢN TIN VINACOMIN NEWS (29/8 -04/9)
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC: Công bố báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được soát xét
VQC: Công bố báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được soát xét, tệp đính kèm theo
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo ngày 11/8/2016, ngày giao dịch đầu tiên 1.599.736 cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung
Thông báo ngày 11/8/2016, ngày giao dịch đầu tiên 1.599.736 cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo của SGDCK Hà Nội, chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1.599.736 cổ phiếu
VQC: Thông báo của SGDCK Hà Nội, chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1.599.736 cổ phiếu
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Báo cáo tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2016
VQC: Công bố Báo cáo tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2016, tệp đính kèm theo.
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ ba
VQC: Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ ba
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4
VQC: Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016, như đính kèm theo.
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thay đổi điều lệ công ty, sau khi tăng vốn cổ phần
Điều lệ Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin được sửa đổi theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 272/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28...
 Xem thêm
picture
VQC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture Quacontrol quyết nghị trả cổ tức năm 2011, mức 30% bằng...
picture TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - QUACONTROL
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...