Tin mới
VQC: Công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
picture Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...
VQC: Công bố Báo cáo tài chính công ty quý 1 năm 2016
picture Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC), xin công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016, như tệp đính kèm theo
VQC: Công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
picture Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK: VQC) xin bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, như...
VQC: Công bố tài liệu Đại hội đồng...
VQC: Thông báo mời họp Đại hội...
Đổi mới để bứt phá
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC: Công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kèm theo Điều lệ công ty và...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Báo cáo tài chính công ty quý 1 năm 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC), xin công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016, như tệp đính kèm theo
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK: VQC) xin bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, như đính kèm theo
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
HĐQT xin trân trọng gửi đến toàn thể quý cổ đông của Công ty toàn bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và dự thảo nghị quyết của...
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã cổ phiếu VQC) vừa ra thông báo về mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
 Xem thêm
picture
VQC: Niêm yết danh sách cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol - Mã CK VQC), công bố Niêm yết danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2015 ghi nhận kết quả hoạt động tích cực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
VQC: Công bố quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo thay đổi quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2016-2020
Ngày 22/3/2016, HĐQT công ty đã nhận được công văn số: 1159/TKV-TCNS ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp...
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture Quacontrol quyết nghị trả cổ tức năm 2011, mức 30% bằng...
picture TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - QUACONTROL
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...