Tin mới
VQC: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014
picture Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014, theo nghị...
VQC: Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
picture Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin (Quacontrol- mã CK: VQC), gửi đến các Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm đến Báo...
Tin nhân sự Vinacomin
picture Lãnh đạo Tập đoàn vừa ký quyết định về thay đổi nhân sự. Theo đó, thay đổi nhân sự người đại diện phần vốn của Tập đoàn...
Quacontrol: Chốt mức cổ tức năm...
VQC: Công bố nghị quyết Đại hội...
Chính thức thông báo lịch nghỉ lễ...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014, theo nghị quyết số: 365 /NQ-ĐHĐCĐ ngày...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin (Quacontrol- mã CK: VQC), gửi đến các Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm đến Báo cáo tài chính quý I năm 2015...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng gửi toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty, tới các nhà đầu tư và các quý cổ...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
HĐQT xin trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty nội dung chi tiết Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, 04 báo cáo, 05...
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol- mã cổ phiếu VQC) vừa ra thông báo về mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên năm 2014 ghi nhận kết quả hoạt động tích cực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ...
 Xem thêm
picture
VQC: Niêm yết danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol - Mã CK VQC), công bố Niêm yết danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Báo cào tài chính năm 2014 đã kiểm toán
Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin (Quacontrol-mã CK: VQC), gửi đến các Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm đến Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm...
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo lại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
HĐQT Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin ( Mã CK VQC) vừa có thông báo lại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường...
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture Quacontrol quyết nghị trả cổ tức năm 2011, mức 30% bằng...
picture TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - QUACONTROL
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...