Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 Xem thêm
picture
VQC Báo cáo tài chính Quý I, năm 2017
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã CK VQC) xin trân trọng gửi đến toàn thể quý cổ đông của Công ty toàn bộ tài liệu trình...
 Xem thêm
picture
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
VQC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 Xem thêm
picture
VQC Báo cáo thường niên 2016
Ngày 28/3/2017 VQC công bố báo cáo thường niên 2016.
 Xem thêm
picture
VQC công bố Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK: VQC ) công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
 Xem thêm
picture
VQC Niêm yết danh sách cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017
VQC Niêm yết danh sách cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo danh sách chốt ngày 06/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt...
 Xem thêm
picture
VQC Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phó phòng Kế toán tài chính - Phụ trách phòng Kế toán tài chính công ty
 Xem thêm
picture
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/3/2017
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture Quacontrol quyết nghị trả cổ tức năm 2011, mức 30% bằng...
picture TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - QUACONTROL
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...