Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC: Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ ba
VQC: Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ ba
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4
VQC: Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016, như đính kèm theo.
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thay đổi điều lệ công ty, sau khi tăng vốn cổ phần
Điều lệ Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin được sửa đổi theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 272/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28...
 Xem thêm
picture
VQC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
 Xem thêm
picture
VQC: Niêm yết danh sách nhận cổ tức năm 2015 và thanh toán cổ phiếu thưởng
VQC: Niêm yết danh sách nhận cổ tức năm 2015 và thanh toán cổ phiếu thưởng
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thông tin đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin( Mã CK VQC) trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông và các nhà đầu tư, về việc ký hợp đồng đơn vị kiểm toán Báo...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:
 Xem thêm
picture
VQC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) thông báo đến các quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và phát...
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture Quacontrol quyết nghị trả cổ tức năm 2011, mức 30% bằng...
picture TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - QUACONTROL
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...