Tin mới
TKV: Ba thay đổi quan trọng trong cơ chế chính sách với NLĐ năm 2016
picture TKV đã ban hành hệ thống thang bảng lương mới. Vì đây là lần đầu tiên TKV thực hiện theo thang bảng lương của mình, do...
VQC: Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài
picture Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC), công bố thông tin: Theo Điều lệ công ty, mục 6 Điều 6 xác đinh tỷ lệ...
Quacontrol: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động
picture Ngày 10/5/2016, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm giám định Uông Bí- thuộc Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Giám...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông...
VQC: Công bố quyết định phân công...
VQC: Công bố Nội quy lao động của...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thông tin cổ đông
picture
VQC: Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC), công bố thông tin: Theo Điều lệ công ty, mục 6 Điều 6 xác đinh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước...
 Xem thêm
picture
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Để đáp ứng yêu cầu của các cổ đông có thể xem chi tiết nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 trên điện thoại iphone, Công ty cổ...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2021, như...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Nội quy lao động của công ty, ban hành năm 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố Nội quy lao động của công ty, ban hành kèm theo quyết định số: 189/QĐ-GĐ ngày 25/3/2016, tệp...
 Xem thêm
picture
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, sửa đổi lần thứ tư...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC) công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kèm theo Điều lệ công ty và...
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố Báo cáo tài chính công ty quý 1 năm 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK VQC), xin công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016, như tệp đính kèm theo
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Mã CK: VQC) xin bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, như đính kèm theo
 Xem thêm
picture
VQC: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
HĐQT xin trân trọng gửi đến toàn thể quý cổ đông của Công ty toàn bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và dự thảo nghị quyết của...
 Xem thêm
Tin nổi bật
picture VQC: Công bố báo cáo thường niên 2013
picture Quacontrol: Thông báo tuyển dụng lao động
picture Quacontrol: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
picture Quacontrol quyết nghị trả cổ tức năm 2011, mức 30% bằng...
picture TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - QUACONTROL
picture HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG QUACONTROL NĂM 2012.
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng...
picture Công ty cổ phần giám định-Vinacomin ( mã VQC) công bố kết...
picture Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
picture Công ty cổ phần giám định - Vinacomin, bổ nhiệm phó giám...