Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 6, Ngày 18 tháng 5 năm 2018    | Tải về

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã phát hành văn bản số C174/2018-VQC/VSD-ĐK ngày 15/5/2018, thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Mã chứng khoán: VQC).

Chi tiết, mời quý cổ đông xem file đính kèm.


Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC