Tin mới
Quacontrol tự tin vươn xa
picture Quacontrol tự tin vươn xa
Bản tin Vinacomin News số 126
picture Bản tin Vinacomin News số 126
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên,...
picture Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và kết nạp...
Bản tin Vinacomin News số 125
VQC công bố Báo cáo quyết toán 9...
Bản tin Vinacomin News số 122
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 4, Ngày 27 tháng 12 năm 2017   

Hôm nay (27/12), tại TP. Hạ Long, Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2017, triển khai Kế hoạch năm 2018 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 ”. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Ngọc Cơ  đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty cho biết, năm 2017 Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh (PHKD) với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và hoàn thành thắng lợi mục tiêu mở rộng lĩnh vực giám định sản phẩm ra ngoài TKV: Ước giám định than tiêu thụ thực hiện 33,9 triệu tấn, đạt 94,2% KH; than giao nhận 50,4 triệu tấn, đạt 103,1%KH; giám định alumina thực hiện 1,12 triệu tấn, đạt 148,9% KH; doanh thu thực hiện 103,4 tỷ đồng, đạt 115,4%KH, trong đó doanh thu sản xuất ngoài thực hiện 18,3 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng doanh thu; lợi nhuận thực hiện 7,15 tỷ đồng, đạt 136,2%KH; thu nhập của người lao động 8,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 113,5%KH. Trong năm Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước và người lao động.

Hội nghị đã nghe Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo về Tình hình thực hiện Thỏa ước LĐTT và kết quả đối thoại định kỳ tại Doanh nghiệp năm 2017; Kết quả Hội nghị NLĐ 2018 của các đơn vị trực thuộc và tổng hợp ý kiến, kiến nghị qua Hội nghị người LĐ tại các đơn vị.

Năm 2018, Quacontrol đặt mục tiêu giám định đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế cho 36 triệu tấn than tiêu thụ; 49,6 triệu tấn than giao nhận; 1,1 triệu tấn alumina…; doanh thu trên 94 tỷ đồng; lợi nhuận 5,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 7,8 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục triển khai đấu thầu công tác giám định sản phẩm với khách hàng ngoài TKV trên cả ba khu vực phía Bắc, Miền Trung và phía Nan.